Članovi Kung Fu Wu Shu kluba “Pesnica od Bosne” Gradačac osvojili 8 medalja na Međunarodnom turniru “Otvoreno prvenstvo Srbije” u Kung Fu Wushu

Dana 13.03.2021. godine članovi Kung Fu Wu Shu kluba “Pesnica od Bosne” Gradačac, nastupili su u Somboru na Međunarodnom turniru “Otvorenom prvenstvu Srbije” u Kung Fu Wushu. Za klub je ukupno nastupilo 7 takmičara u disciplinama: Sanda borbe i Taolu forme. Ukupno su osvojili 8 medalja od toga: 7 zlatnih i 1 bronzana medalja. Nastupili su slijedeći takmičari:
1. Maida Begović, 1 mjesto sanda borba,
2. Asmir Selimović, 3 mjesto sanda borba,
3. Narisa Sulejmani, 1 mjesto sanda borba,
4. Ismir Beširović, 1mjesto Taolu forma Tong Bi Quan,
5. Fikreta Kurtić, 1mjesto Taolu forma Lian Huan Quan,
6. Anes Bilajac, 1 mjesto Taolu forma, Ma Kwun, Duga motka i 1 mjesto sanda borba,
7. Benjamin Osmanović, 1 mjesto sanda borba.
Ovom prilikom zahvaljujemo se organizatoru prvenstva Dejanu Kuniću i Radenku Tadiću predsjedniku Kung Fu Wu Shu saveza R. Srbije.