Kung Fu Wu Shu klub "Pesnica od Bosne" Gradačac

ČLANOVI

ČLANOVI

ČLANOVI

Ćosić Elvir

Broj: 30
Ime i prezime: Ćosić Elvir
Pozicija: Instruktor Kung Fu Wu Shu Chi Na
Datum rođenja: 09/21/77
Visina/Težina: 189/100 kg
ČLANOVI

Beširović Ismir

Broj: 39
Ime i prezime: Beširović Ismir
Pozicija: Asistent instruktor Kung Fu Wu Shu Chi Na
Datum rođenja: 06/07/90
Visina/Težina: 176/73 kg
ČLANOVI

Ćosić Hamza

Broj: 32
Ime i prezime: Ćosić Hamza
Pozicija: Početnik
Datum rođenja: 09/12/04
Visina/Težina: 140/35 kg
ČLANOVI

Maida Begović

ČLANOVI

Asmir Selimović

ČLANOVI

Narisa Suleimani

ČLANOVI

Fikreta Kurtić

ČLANOVI

Anes Bilajac

ČLANOVI

Benjamin Osmanović